Identitetsorientert Psykotraumeteori og -Terapi

(IoPT)

Om Iopt

Her skal jeg legge ut generell informasjon om IoPT etterhvert. 

I påvente følg gjerne følgende lenker, eller utforsk sider til vår samarbeidsparnter Institutt for traumearbeid AS.

Identitetsorientert Psykotraumeteori og -terapi er utviklet av tysk professor i psykologi Dr. Franz Ruppert. IoPT er essensen av hans mangeårige forskning og erfaring innen traumer og tilknytning. Hans banebrytende metode gir mulighet til å hente ut det som lagret dypt i underbevisstheten og bearbeide det på en trygg og skånsom måte. 

"Trygg bearbeiding av traumer kan gi varig endring og forbedring i en persons liv"

- Franz Ruppert

Spaltingsmodellen

spaltingsmodellen_mine_farger.png

Når vi utsettes for traumatiserende hendelser splittes psyken vår i tre deler: 

  • sunn del

  • overlevelsesdel

  • traumatisert del

De sunne delene er fortsatt istand til å oppfatte virkeligheten og til å styre og regulere seg selv

De traumatiserte delene der de uutholdelige følelsene fra traumesituasjonen som redsel, smerte, sinne, skam og avsky kapsles inn

Traumeoverlevelsesstrategiene som får den uutholdelige virkeligheten til å forsvinne i tåken, slik at den skjules og ignoreres. Den trenger hverken å føles, tenkes eller huskes lenger, og den erstattes av fantasiverden 

Fra "Hvem er jeg i et traumatisert samfunn?"

Intensjonsmetoden

Traumeterapi IoPT bruker intensjonsmetoden for å komme i kontakt med det som er lagret i underbevisstheten vår. Det betyr at vi tar din intensjon som utgangspunkt for arbeidet. Din intensjonen er det du ønsker å oppnå med terapien. Ingen intensjon er feil, det viktigste er at det er din intensjon. Eksempler på intensjoner er:

  • "Jeg vil være meg selv" 

  • "Jeg vil ha et sunt parforhold"

  • "Jeg vil bli kvitt magesmerter"

  • "Jeg vil tørre å nyte sex"

  • "Jeg vil forstå min datter"

Når intensjonen er definert går vi i resonans med de forskjellige delene i intensjonssetningen og sammen prøver å finne ut hvilket ubearbeidet traume som holder deg tilbake fra å oppnå det du ønsker å oppnå.

For mer info:

IoPT web.png
I 1-til-1 prosesser er det ingen andre til stedet bortsett fra deg og meg. Vi bruker din intensjon og markører for å finne løsning på dine utfordringer.
1-til-1 samtale- og resonansprosess
1 t 30 min
kr990

Er du klar?